Cá kèo kho tộ

Cá kèo kho tộ
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?